Top menu

Ridklubben Udden » Om Udden » Grafisk profil

Submenu

Grafisk profil

På denna sida kan du hitta information om Uddens grafiska profil och ladda ner logotypen i olika filformat.

Ridklubben Udden

Syftet med en grafisk profil är att alla, både medlemmar och externa, ska veta vem som står bakom den informationen som kommuniceras. Det kan gälla allt från ett informationsblad eller en proposition till stora affischer eller hemsidan. Här kommer vi att redovisa vilka delar som ingår i Ridklubben Uddens grafiska profil samt hur dessa ska användas.

I Uddens profil ingår en logotyp, en grafiks symbol, kulörer samt typsnitt. Alla dessa delar kan du läsa om i texten nedan. Du kan även ladda hem Uddens logotyp i olika versioner och olika filformat i spalten till höger. Så småningom är det även tänkt att ni ska kunna ladda ned olika mallar till de vanligaste dokumenten och informationen som sprids typ propositioner, inbjudningar, affischer samt powerpoints.

Logotyp och symbol

Ridklubben Uddens varumärke finns i tre olika grundutföranden:

Dessa varumärken kan användas i tre olika kulörversioner:

Främst ska den kombinerade versionen med logotyp och symbol användas, men om denna inte fungerar med layouten går det bra att använda endast logotypen. Symbolen med hästarna får också förekomma i layouter, men då ska även logotypen finnas med på annan plats.

 

Kombinerad logotyp och symbol

Logotyp och symbol - original

Logotyp och symbol - omvänd

Loogtyp och symbol - gråskala

Enbart logotyp

Enbart logotyp - original

Logotyp - omvänd

Logotyp - gråskala

Enbart symbol

Enbart symbol - original

Symbol - omvänd

Symbol - gråskala

Kulörer

I Ridklubben Uddens profil finns två originalkulörer, en mörkblå och en ljusgul. Dessa två kulörer ska främst användas när du vill ha olika kulörer i dina dokument. Som komplement finns även den mörkare gul och en gråare blå som kan användas för att skapa kontraster och tydlighet. Givetvis går även bra att använda kulörerna svart och vitt samt en mörkgrått.

Kulörer - original

Mörkblå - original

C=100 %, M=95 %, Y=20 %, K=20 %

R=30, G=46, B=100

Webb #1e2e64

N=226° M=70 %, I=39 %

Ljusgul - original

C=0 %, M=19 %, Y=73 %, K=0 %

R=255, G=210, B=87

Webb #ffd257

N=44° M=66 %, I=100 %

Kulörer - komplement

Blågrå - komplement

C=32 %, M=24 %, Y=12 %, K=0 %

R=184, G=188, B=204

Webb #b8bccc

N=228° M=10 %, I=80 %

Gul - komplement

C=2 %, M=37 %, Y=95 %, K=0 %

R=244, G=173, B=1

Webb #f4ad01

N=42° M=99 %, I=96 %

Kulörer - gråskala

Svart - gråskala

C=86 %, M=85 %, Y=79 %, K=100 %

R=0, G=0, B=0

Webb #000000

N=0° M=0 %, I=0 %

Mörkgrå - gråskala

C=73 %, M=65 %, Y=61 %, K=62 %

R=51, G=51, B=51

Webb #333333

N=0° M=0 %, I=20 %

Vit - gråskala

C=0 %, M=0 %, Y=0 %, K=0 %

R=255, G=255, B=255

Webb #ffffff

N=0° M=0 %, I=100 %

Typsnitt

I den grafiska profilen ingår tre olika typsnitt.

Inga andra typsnitt än dessa tre bör användas när du jobbar med informationsmaterial, dokument eller reklam för Ridklubben Udden.

Det går dock bra att använda olika snittvarianter av typsnitten för att utmärka vissa delar, såsom fet stil, kursiv stil samt understruken text. OBS! Understruken text bör inte användas till annat än länkar på webben.

Arial Rounded

Detta typsnitt har använts för att skapa logotypen. Det ger en tydlig ordbild samtidigt som det är lite mjukare och upplevs mera personligt än Arial. Typsnittet kan användas för att skapa effekter vid framtagning av exempelvis affischer eller reklam. Det ska dock inte användas till vanliga rubriker eller texter.

Typsnitt - Arial Rounded

Arial

Arial är ett typsnitt som tillhör familjen linjärer, som har en hög läsbarhet och en tydlig ordbild. De flesta har även detta typsnitt installerat på sina datorer. Arial används till rubriker både i tryck och på webben samt på webben till texter.

Typsnitt - Arial

Times New Roman

Typsnittet Times New Roman tillhör familjen antikvor, som med sina seriffer (fötter) är lämpliga att använda till längre brödtexter i tryck. Även detta typsnitt har de flesta installerat på sina datorer. Times New Roman ska användas till brödtexter i tryck.

Typsnitt -Times New Roman

Uddens logotyp

Här har du möjlighet att ladda hem Uddens logotyp. För dig som inte riktigt vet vilket filformat du ska välja har vi skapa rubriker som förmedlar vilket bildformtat som används till vad. Samtliga filer ligger packade i rar-format, som du måste packa upp innan du kan använda logotyperna.

Logotyper för dokument och webben (jpg-format):

application/octet-stream Logotyper - jpg (370 kB)

Logotyper för tryck och sömnad (eps-format):

application/octet-stream Logotyper - eps (981 kB)

Logotyper i originalformat (ai-format):

application/octet-stream Logotyp - ai (7 MB)

Här hittar du vår fina Ponny1/Häst1

 

 

 

över udden

 

 

 

 

Adress: Törnerums Gård, 395 95 Rockneby, Telefon kontoret: 0480-662 02, Telefon stallet: 0480-663 63