Top menu

Ridklubben Udden » Om Udden » Styrelsen

Submenu

Styrelsen

Uddens styrelse består av ordförande samt 8 ledamöter. Styrelsen sammanträder en gång per månad. Kontakta gärna någon av oss om du har några frågor eller ärenden som du vill att vi ska ta upp. Styrelseprotokoll finns tillgängliga i cafeterian i ridhuset. Läs mer om vårt styrelsearbete i bif Roll och Uppdragsbeskrivning för styrelsen;

application/pdf Roll och Uppdrag - Styrelsen (81 kB)

Styrelsens ledamöter

Ansvarsområden

Namn

Bild

Ordförande

Personal
Jordbruk

Christin Abrahamsson

070 - 606 64 12
0480 - 47 20 15
christin.abrahamsson
@telia.com

Christin Abrahamsson

Vice ordförande

Ekonomiansvarig

Håkan Kronqvist

070 - 558 98 72
0480 - 212 57
kronqvist.hakan@telia.com

Håkan Kronqvist

Ledamot

Personal

Gunilla Pettersson

076-808 66 83
gunillapetter@hotmail.com

 

Ledamot

Ordförande Anläggningssektionen

Medlemsuppstallade kontakt

Cathrine Lindberg

cathrine.lindberg@hotmail.se

 

Catrine Lindberg

 

Ledamot

Ordförande Tävlingssektionen

Marknadsföring/Sponsring

 

Anne Sabelström

morot4@hotmail.com

Ledamot

Ordförande Sektionen för Funktionshindrade ryttare & kuskar

Jeanette Bernspång

jeanettejbernspang@gmail.com

 

 

 

Ledamot

Marknadsföring/Sponsring
Hemsida & sociala medier

 

Maria Gardstig

076 - 805 80 65
mariagardstig@live.com

 

Ledamot

Ridskola
Medlemsaktiviteter
Sekreterare

Camilla Frosterud

camilla.frosterud@riksteatern.se

camilla frosterud

     

Datum för styrelsemöten

25/3 18.30

22/4 18.30

20/5 18.30

17/6 18.30

 

Stadgar

 

 

Verksamhetsberättelse

 

Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse för Ridklubben Udden 2011

Adress: Törnerums Gård, 395 95 Rockneby, Telefon kontoret: 0480-662 02, Telefon stallet: 0480-663 63